Print

disclaimer

Copyright © 2014 Laugs Vakantiewoningen

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Laugs Vakantiewoningen, dan wel bij Laugs Vakantiewoningen rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Laugs Vakantiewoningen verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laugs Vakantiewoningen.

De op deze website vermelde informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.